Design a site like this with WordPress.com
Alustamine

Rubriik: Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe

 • Valikteema: e-portfooliod

  Tegemist on teise valikteemaga. Hans Põldoja pakutust oli üsna raske leida sobivat teemat, ent kuna olen varem e-portfooliotega kokku puutunud, siis tundus see huvitavam teema eriti antud loengu raames, kus me kasutamegi WordPressi blogi oma e-õpiportfooliona. 2009. aastal õppima tulles oli uudne kasutada blogi õpitu reflekteerimiseks. Sel ajal ei toimunud nii põhjalikku e-portfoolio kaudu õppetööd…

 • Valikteema: Digipädevus

  Teema on valitud esimese valikteema raames. Digitaaltehnoloogia arenguga on tekkinud mõiste digipädevus, mis on veel ajas kujunev mõiste. Ilomäki et al (2014) on uurinud digipädevuse mõistet, mis algselt oli seotud poliitikakujundamise dokumentidega, kuid nüüd esineb järjest rohkem ka pedagoogilises kirjanduses. Eesti elukestva õppe strateegia 2020 defineerib digipädevust kui valmisolekut kasutada digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas teadmusühiskonnas nii…

 • Rühmatöö: Õpihaldussüsteemil Canvas põhineva keskkonna kavandamine

  Tegemist on Õpioskused ja võrgustatud õppe viimase grupiülesandega. Grupp: Tanel Toova, Meelis Mets, Maibritt Kuuskmäe Grupitöö: Elas kord üks Tanel, kes tegi informaatikutega viimase Õpioskuste ja võrgustatud õppe kursuse ülesande jaoks grupi. Haridustehnoloog Maibritt tahtis just Taneli gruppi minna ning sobivalt peale ebalevat vastust läks üks informaatikutest teise gruppi ja Maibritt saigi informaatikute sekka. Järgmiseks…

 • Võrgustatud õpe

  Postitus on loodud neljanda teemana aine Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe raames. Kaalusin valida kaks artiklit, millest üks on varaseim ja teine hiliseim, et võrrelda võrgustatud õppe ajas muutumist. Esimene artikkel selgitas võrgustatud õppe mõistet pigem teoreetilisest aspektist ja viimane keskendus termini sisule. Kuna mind huvitab õppimise tehniline aspekt maailma kiirete muutuste olukorras, siis keskendusin rohkem…

 • Personaalsed õpikeskkonnad

  Postitus on loodud kolmanda ülesandena aines Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe. Mind köitis Wilsoni, Liberi, Johnsoni, Beauvoiri, Sharplesi ja Milligani artikli “Personal Learning Environments: Challenging the dominant design of educational systems”, pealkiri, kuna see ärgitas mõtlema, kuidas traditsiooniline haridussüsteem peaks nihkuma modernsete lahenduste poole ning kuidas viimase aja sündmused on tekitanud teravama vajaduse õppijakesksuse poole liikumiseks.…

 • Õpikeskkondade TalentLMS ja eDidaktikum võrdlus Moodle’i baasil.

  Postitus on tehtud teise kodutöö raames aines Õpikekkonnad ja võrgustatud õpe. Pildid on tõmmatud ekraanikuvana ainult õppe-eesmärkidel. Valisin need kolm keskkonda, kuna Moodle’iga töötan igapäevaselt koolis ja tänu mõned aastad halduri õigustega katsetamisele ning Harno korraldatud kursustele pean ennast Moodle’i vilunud kasutajaks. Moodle’i administraatorina paraku ei ole olnud võimalust end proovile panna. TalentLMSi [kirjelduse lugemiseks…

 • eDidaktikum

  Minu plaan eDidaktikumi uurimiseks on toetuda Kaire Kollomi ja Kairit Tammetsa 2017. aasta uuringule Eesti Haridusteaduste Ajakirjas „Õpianalüütika võimalused õppimise ja õpetamise toetamisel õpetajahariduses“, mis oli eDidaktikumi õpianalüütika loomise aluseks. „Uuringu eesmärk on välja selgitada ootused õpetajahariduse õpikeskkonna eDidaktikumi õpianalüütika lahenduse loomiseks Tallinna Ülikooli õpetajahariduse õppekava üliõpilaste, õppejõudude ja õppekava juhtide kaasabil.“ (Kollom ja Tammets,…

 • TalentLMS

  Kahjuks osutus platvorm tasuliseks, ettevõtetele suunatud õpiplatvormiks, milles kursuse avaldamine tähendab raha maksmist ja õppijate lisamiseni sellega ei jõudnud, kuid endale katsetamiseks oli keskkonda küllaga. Konto loomine Esimene samm, nagu igas keskkonas, on konto loomine. TalentLMS on selle mugavaks ja nähtavaks teinud, sättides lingi lehe keskele (Joonis 1). Välimus on kutsuv: Järgmisel leheküljel saab valida…

 • Artikli “Serving the System: a critical history of distance education” analüüs

  Tegu on Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe teise kodutööga. Artikli valikul lähtusin endale huvipakkuvast kaugõppe (kaugkoolituse) valdkonnast. Sumner (2000, lk. 268) näeb sajandi alguses võimalust kangelaslikkust rõhutav kaugõppe ajalugu kriitilise pilguga üle vaadata, et tulevikueesmärgid tooks üldsusele kasu. Minu jaoks lisab huvitava vaatepunkti autori lähtumine uuringus Habermasi kommunikatiivse toimimise teooriast, mis aitab autori sõnul mõista, kuidas…

 • Õpileping

  Esimene ülesanne oli koostada õpileping aines “Õpikeskkonnad ja võrgustatud õpe”. Olen õpilepingu koostamisega varemgi kokku puutunud ning kasutan seda enda inglise keele kursustel. Teema Antud loengus soovin lähemalt tutvuda õpikeskkondade disaini pedagoogiliste põhimõtetega. Samuti huvitavad mind nutikad õpikeskkonnad ja tulevikusuunad õpikeskkonna kujundamisel. Lähtusin teemavalikul IFI7227.DT ainekava sisu lühikirjeldusest. Eesmärk on saada eelmainitud valdkonnas pädevamaks ja…